VM må forankres bedre lokalt

De siste dagene har VM i skreifiske vært et gjentakende
tema i våre spalter.
Vågan Båt- og Sjøfiskeforening er arrangør av VMfesten
i Svolvær. Foreningen sitter også på rettighetene
til navnet «VM i skreifiske».
Norges Havfiskeforbund tildeler Norgescup-arrangementene,
som har vært en del al av VM i skreifiske.
Den lokale arrangøren VM i skreifiske har imidlertid
ikke søkt om å få arrangere Norgescupen i år.
- Jeg ser at vel 50 havfiskere av til sammen 500 deltakere
vil forsvinne. Jeg innser at disse er de mest proffe.
Men det gjenstår å se om vi får en redusert kvalitet på
VM, sa leder Sten-Ståle Sortland i Vågan Båt- og
Sjøfiskeforening til Lofotposten på mandag.
Norges Havfiskeforbund krever etter et vedtak tidligere
i år at arrangørene av Norgescupen skal betale
kontingent basert på medlemstallet. 260 medlemmer i
Vågan Båt- og Sjøfiskeforening tilsier ifølge Sten-Ståle
Sortland en kostnad på 55.000 kroner for VM-arrangøren.
Det er en pris VM-arrangøren ikke er villig til å betale.
– Jeg tør påstå at Skrei-VM vil miste de beste utøverne
all den stund at Norgescupen kuttes, sier Torunn
Handeland i Norges Havfiskeforbund.
Om det er det i hvert fall enighet mellom den lokale
arrangøren og havfiskeforbundet.
Men om dette påvirker VM i skreifiske negativt, er vi
mer i tvil om.
Vi regner med at den lokale arrangøren har gjort grundige
vurderinger av dette spørsmålet all den tid styret
har besluttet å ikke søke Norgescup i år.
Og vi tar det for gitt at dersom bortfall av «den proffe»
delen vil forringe VM i skreifiske som helhet, så ville
man betalt prisen, eller forhandlet seg fram til en avtale.
Med VM-arrangørens valg om ikke å søke om Norgescup
neste år, står VM i skreifiske ved et veiskille.
Kanskje er dette anledningen til å tenke nytt rundt
arrangementsopplegget?
VM i skreifiske er ikke først og fremst kjent for som et
sports- eller havfiskearrangement.
Det er folkefesten, kombinert med opplevelsene ute på
Lofothavet, som tiltrekker seg besøkende år etter år.
Muligens gir de «proffe» havfiskerne arrangementet en
ekstra status og et offisielt preg i folks bevissthet.
Vi tror likevel VM i skreifiske kan utvikle seg godt
videre som turistarrangement uten Norgescupen.
Men da er det viktig at arrangøren går i bresjen for å
samle alle lokale krefter for å tilføre VM noe nytt og
utvikle «nye VM i skreifiske».
Rettighetene til «VM i skreifiske» gir Vågan Båt-og Sjøfiskeforening
eierskapet til arrangementet, men folkefesten
er viktig for så mange aktører at det samtidig
påhviler foreningen et ansvar til å forvalte og videreutvikle
den statusen som er bygget opp gjennom 19 år.
Da ma foreningen bygge gode lokale allianser.
VM i skreifiske må gis ei bedre forankring lokalt, og de
første bidragsyterne har allerede banket på arrangørens
dør, ifølge Lofotposten i går.

Vist 333 ganger. Ingen følger denne samtalen.
Annonse